Monday, October 31, 2011

Kuala Lumpur at 7.30 am, Malaysia

Thursday, October 27, 2011

Time to Rest, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia


Karambunai, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia


Love


Wednesday, October 19, 2011

110924-Tunku Andul Rahman Park, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Tunnku Andul Rahman Park, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia


Sunday, October 16, 2011

Birthday Boy


Friday, October 14, 2011

Me at Meranjak Long House, Sabah


Meranjak Longhouse, Sabah, Malaysia
Tuesday, October 11, 2011

Ranau to Kota Belud, Sabah, Malaysia


My Baby Cat


Sunday, October 9, 2011

(Black) The Tip of Borneo - Tanjung Simpang Mengayau, Sabah
The Tip of Borneo - Tanjung Simpang Mengayau, Sabah


Wednesday, October 5, 2011

View from Pasar Kraftangan Kota Kinabalu (Pasar Filipina)