Friday, January 28, 2011

Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam- 2